تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
سلام ناز های مننن 
میدونمم خیلییی وقته نذاشتم چون کار داشتم اما امروز گذاشتپ راستی پن تا یک هفته نیستممم 
راستی میخواهم زود تمومش کنم برین ادامه قسمتش خیلیی خوبههه

نظرم بدین تا یقیشم بنویسم
راستی پستر خوبه
فرانسیس:تازه داری میگی مگه من چیکار کردممم من کل مدرسه همیشه پیشت بود همش بهت کمک کردم به امید تینکه یک روز عاشقم شیی اماااا هیچ وقت این اتفاق نمی افته چون تو فقط مایکل و میبینی 
بعد رفت مایکلو پیدا کرد و اورد وگفت بیا مایکل جونتتتت همومی که عاشقش بودیی همونی که دیشب با6اش رقصیدی خیلیی خوش گذشت نههه 
کریس:اما اما
فرانسیس:اما چی هااااا اما چی مگه جز اینههه هاا رقص باهاش عالی بوددد نه خو حتا به گردنبندی که میخواستم بهت بدم توجهی نکردییی
کریس:اما فرانسیسسس
فرانسیسس از کلاس رفت بیرون وگوش نداد که کریس داره چی میگه 
کریس هپ با خودش فک  کرد:من هرطوری که شده باید بهش بگم که با مایک نرقصیدم 
مایکل :کریسس من دوست دارم لطفا منو ببخش 
کریس یک نگاه به مایک کرد و دوید رفت بیرون از کلاس دنبال فرانسیس و بلاخره گرفتش و گفت :من دیشب با مایک نرقصیدممم
فرامسیس که اینو شنید خیلیی خوشحال شد 
و گفت:جدییی میگیییی 
کریس:معلومه 
فرانس:ولی این چیزی رو تغییر نمیده تو عاشقشی 
کریس سکوت کرد 
فرانس هم رفت 
کریس برگشت مدرسه اما کسی نبود 
برای همین رفت به پارک دم مدرسه که یهو دید مایکل اونجاست مایکل اومد جلوه و جلوی کریس زانو زد وگفت:میشه دوست دخترم بشی
کریس:پس سوفیا چی
کریس:من هرگز سوفیا رو دوست نداشتم
در همون حال فرانس پشیمون شد و برگشت که دید مایک جلوی کریس زانو زده و داره با کریس حرف میزنه
کریس به مایکل گفت:


خب خسته شدم بسه ولی قسمت بعدی یو قست خیلیی ناراحت کنندده و هیجانی خواهد بود [ پنجشنبه 15 مرداد 1394 ] [ 12:48 ب.ظ ] [ زهــــ♡ــــرا ]
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک