تبلیغات
الـــ♡یـــسا کلاب 
صفحه اصلی عناوین مطالب در خواست نویسندگی قوانین نویسندگی چت روم اپارات الیسا کلاب RSS

لینک دوستان
بچه ها یعنی واقعا دلم سوخت گذاشتم براتون ولی واقعا نظراتتون بد بود وفقط ستاره جون نظر گذاشت برام که دستش درد نکنه ولی ایندفعه باید نظرات بالای15تا باشه
AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان
دکترگفت حالش خیلی بده وشاید بدتر از این شه یعنی دقیق تر بخوام بگم رفته تو کما
کریستینا بغضش گرفت ولی خودشو کنترل کرد لینا که اصلا گریه اش نگرفته بود  وفقط می خواست بی اندازه تقصیر کریستینای بیچاره دکتر به دوتاشون گفت امشب یکی باید پیش این پسره(جاستین)بمونه کریستینا تا رفت بگه اره لینا خانم گفت اقای دکتر این چه حرفیه من دیگه باید بمونم  دکترم قبول کرد ولی کریستینا خیلی ناراحت شد وبرگشت خونه ساعت نزدیکای 1نصفه شب بود کریستینا فقط یه کوچه تا خونه فاصله داشت که 1موتوری اومد تا کیف کریستینارو از ش بگیره کریستینا دادمیزد کمک کمک !!!!! ولی کسی نبود کمکش کنه بعد کیفشم ازش گرفتن
البته کریستینا هرچی پول داشت تو اون کیفه بود یعنی  تمام پولی که داشت تا خونه رو تن تن  با گریه دوید بعد رفت خونه پدرکریستینا وقتی کریستینا رو دید می خواست روش دست بلند کنه که  کریستینا گریه کردو به پدرش همچیو گفت پدرش وقتی موضوع رو فهمید زد تو دهنش وگفت من این توری تو رو تربیت کردم؟؟؟؟؟ که بری این کارا رو بکنی؟؟؟
اصلا برو نمی خوامت تو دیگه دخترم  نیستی کریستینا گفت بابا خواهش می کنم ولی کریستینارو انداخت بیرون
کریستینا دید چاره ای نداره رفت خونه ی سروینا وهمچیو بهش گفت سروینام گفت باشه باشه گلم قدم ت رو چشام بیا کریستینام رفت تو با خوشحالی ولی وقتی بابای سروینا کریستینا رو دید این دیگه کیه واسه چی تو خونه ی ماست بعد به کریستا گفت بروبیرون کریستینا گفت خواهش می کنم من جاییو ندارم ولی کسی بهش گوش نداد سروینام ناراحت شد کریستینا اونقدر توراه گریه می کرد تا اینکه برگشت به بیمارستان ساعتم نزدیکای3صبح بود کریستینا رفت دید لینا نیست  جاستینم نیست پس نگران شد رفت پیش دکتر  وبه دکتر گفت دکتر با تعجب دید لینا خوابیده ولی جاستین قیبش زده کریستینا وهم رفت بیرون بیمارستان دنبال جاستین تا اینکه دید تو یه پارک زیر درختا یه ادم نشسته دید جاستینه بعد دوید به سمتش وگفت جاستین چی شده چرا اینجایی وقتی قیافه جاستینو دید

نظرات بالایتا باشه لطفا
              برچسب ها: داستان، رمان،
[ پنجشنبه 12 شهریور 1394 ] [ 09:50 ب.ظ ] [ ♫ ♪ ♪ نسترن ♪ ♪ ♫ ]
درباره وبلاگ

الیسا کلاب وبیه گه دنبالش بودین
یک وب کامالا دخترانه و جذاب
پس مطالب قدیمیه بقیه وب هارو ول کنین و به اینجا یعنی الیسا کلاب بیاین
پشیمون نمیشین
اینجا جایی که همیشه اپدیته و هر وقت بیاین پره از مطالب جدیددد
با بیشترین بازدید و علاقه
پس بیاین
چون پشیمون نمیشین.
بله اینجا وبیه که دنبالش بودین مطمن باشین
اینجا وبیه که هر کس اومده با لبخند بیزون رفته
پس منتظر چی هستی فقط تایپ کن الیسا کلاب تا کلی مطالب جدید ببینی

و شعار این وب :ما دختریم ما میبریم

بامدیریت:زهرا
و دست راست مدیر:اذین

Alisaclub.mihanblog.com

´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´▒)(▒)_______███☼███____(▒)(▒)
(▒)(█)(▒)__ ███_☼██████
_(▒)(▒)___██____████████
_________██____███▒▒▄▒▒....
__________██____█▒▒▒▒▒▒...
___________██____ █▒▒▒♥___(▒)(▒)
____________██_____▒▒____(▒)(█)(▒)
__________ __██____▒▒______(▒(▒)
_____________██__▓▓▒▓_______█
________██__██ ▓▓▓▒▒▒▓____█
_(▒)(▒)___███_ ▓▓_▓▓▓▓▓___█
(▒)(█)(▒)______▓▓__▓▓▓▓▓___█
_(▒)(▒)_____ _▓▓__▓▓▓▓▓___█___█
___________ ▓▓___▓▓▓▓_▓___█_█
__________ ▓▓___▓▓▓▓__▓▓__█
_________ ▓▓___███☼█__▓▓__█
___♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥ __▓▓_█
___ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__▒▒▒
____ ♥▒♥▒▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒____█
______ ♥▒▒♥▒♥▒♥▒♥▒♥▒▒♥▒♥__█
________♥▒▒♥▒▒♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒♥
___________♥▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒▒♥▒
_______________▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
(▒)(█)(▒)_______▓▓_▓▓
_(▒)(▒)_________▓▓_▓▓
_______________▓▓_▓▓
_______________▓▓▓▓
_______________▓▓▓
______█████████
________██____██
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک